2011-08-10

ගැහැනිය සහ ATM යන්ත්‍රය :)


ඔන්න ගොඩක් කාලෙකින් ආවා තවත් පට්ටම පට්ට ඊ-ලිපිය්ක එක්ක. කියවල බලල කොමෙන්ට් එකක් එහෙමත් දාල යන්න කෝ  :)  :) 

නගරයේ ඇති හොඳම බැංකුවේ ATM මැෂිම අසල මෙම නිවේදනය දක්නට ලැබින.


"ළඟදීම,..."


"ඔබට වාහනයේ සිටම මුදල් ආපසු ලබා ගැනිමේ ATM යන්ත්‍රයක සේවාව හඳුන්වාදෙන
බව සියළු ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ඉතා ප්‍රීතියෙන් දැනුම් දෙමු... එමගින් මුදල්
ලබාගැනීමට පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න"