2011-08-17

දිට්ට දම්ම වේදනීය කර්ම පලදීම හෙවත් ලන්ඩන් හා කොලඹ

කෙනෙකුට කරදරයක් උනාම ඒදිහා බලල හිනාවෙන එක හොද දේයක් නොවුනත් අද මට ආපු ඊ-ලිපියක් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුනා. මේ ඊ-ලිපියෙන් පෙන්නන්නෙ අද දවස වෙන කොට එන්ගලන්තයේ ලන්ඩන් නගරයේ සහ ශ්‍රී-ලංකාවේ කොලඹ නගරයේ සිදුවීම් මාලාවක්.  ඔයාලත් මෙක බලල හිතට එන දෙයක් පහලින් ලියල යන්න. :)  :)






ලන්ඩන්




 කොලඹ



ලන්ඩන්



 කොලඹ


 ලන්ඩන්


කොලඹ



 ලන්ඩන්



කොලඹ



 ලන්ඩන්



 කොලඹ



ලන්ඩන්



 කොලඹ



 ලන්ඩන්



 කොලඹ



 ලන්ඩන්





කොලඹ


ඒවගේම මේ සීන් එක නිසා එන්ගලන්තයේ ටුයිටර් හා ෆේස්බුකිය බෑන් කරන කතාවකුත් කියනවා. ඒ ගැන වැඩිදුර කියවන්න පහල ලින්ක් එකෙන්.
http://syco.me/?p=485