2010-11-21

මාතෘකාවක් නෑ

Internet එකේ නිකන් එහෙ මෙහෙ යන කොට එක පාරට මතක් උනා මමත් බ්ලොග් එකක් පටන්ගත්ත නේද? කියල. ඉතින් ඒ පැත්තෙ ආව. එත් ටිකකින් හිතුනා අපරාදෙ ආවෙ කියල, ඇත්තමයි දහස් ගානක් යාලුවො හිටියට මේ පැත්තෙ ඇවිත් comment එකක් දාලයන්න එකෙක් නෑනෙ :(   :(  මොනව කරන්නද? ලබා උපන් හැටි තමයි  :)  :)