2011-05-15

වෙසක් සඳ

අදින් පස්සෙ ඉතින් බ්ලොග් එක පැත්තෙ එන්න වෙන්නෙ පෝය පහුවෙලා තමයි. ඉතින් මම මගේ වෙසක් පැතුම අදම දානවා.
 
වෙසක් සඳෙන් සැම සිත් පින්බර        වේවා
කුසලට මිසක් අකුසල වෙත     නොඇදේවා
ජීවිතයම කල එලි වී                   වැජබේවා
ඔබ සැම හට පින්බර වෙසඟක්           වේවා  

මට ඉතින් කවි ලියන්න බෑ ඒත්,
මේ ඔයාල වෙනුවෙන්ම මම ලියපු කවියක්  :)  :)